Het klooster

In het klooster woont de kanunnik met zijn monikken. Geregeld komen er mensen langs om gunsten of om te helpen. Boeren voor werk in de mijnen, de schout om te overleggen over de mijnen of de bokkerijders, de dokter om op te komen voor de boeren, Martien om de klok terug te brengen, Lei om met de kanunnik te praten en beter te maken.

Deze locatie bestaat uit meerdere opnamelocaties: De ontvangstkamerhet toegangshek, de vergaderzaal, slaapkamer van de kanunnik, de kloostergangen en de eetkamer van de kanunnik.

Ontvangstkamer

Locatie
De ontvangstkamer is in Val Dieu opgenomen. Er is een bijgebouw waar ook tentoonstellingen worden gehouden. Dit gebouw valt op door de deur, die op het screenshot links te zien is.

De eetkamer van de kanunnik

Locatie
De eetkamer van de kanunnik is opgenomen in Val Dieu. Deze kamer is in hetzelfde gebouw als de ontvangstkamer. Als je in dat gebouw door de hoofdingang naar binnengaat, zou deze ruimte rechts in de hoek moeten liggen.

Bing Maps

 


 

Toegangshek

Locatie
Het toegangshek is opgenomen op Eyneburg in Hergenrath. Rechts naast dit hek is de binnenkant opgenomen van 'de kapel in het bos'

Bezoeken:

Eyneburg was op zondag vaak open. Hun website: http://www.eyneburg.com Op dit moment is Eyneburg gesloten. Daardoor kan je niet bij deze opnamelocatie komen.
Het hek is te vinden bij het plein in de buurt.

Google maps:

Grotere kaart weergeven

De vergaderzaal

Locatie
De vergaderzaal is opgenomen op Eyneburg. Deze zaal is alleen te bezoeken met een rondleiding. Je komt er dan automatisch doorheen. Aangezien Eyneburg op dit moment gesloten is, zijn er dus ook geen rondleidingen en is deze locatie niet te bezoeken.

Slaapkamer van kanunnik

Locatie
De slaapkamer van de kanunnik is opgenomen in Val Dieu, maar de precieze ruimte is nog niet bekend.

De kloostergangen

Locatie
De kloostergangen zijn opgenomen in Val Dieu.
Een filmpje van dat we met de bokkerijdersdag in de kloostergangen mochten komen.