Nog op zoek...

We zijn nog op zoek naar de volgende locaties. Heb jij een idee waar deze zich bevinden of heb je foto's van de betreffende locatie? Laat het ons dan weten!

Locatie bekend, maar nog geen foto's of precieze locatie
- De kelder van de dokter (zeer waarschijnlijk Eyneburg)
- De kerker in het kasteel (Montzen, nog geen foto)
- Kamer van de schout (waarschijnlijk Eyneburg)
- Binnen en buitenkant van de privé-eetkamer van de kanunnik, en binnenkant slaapkamer (zeker weten Val dieu, maar we hebben er nog geen foto's van)
- Geraerts legt bloemen bij graf (Vakwerkhuisje in Kuttingen)
- Zigeuners vluchten (Oostelijk van Bruisterbosch)

Locatie nog totaal onbekend

- De beek waar Martien en Wolf vissen (de Geul? En waar dan? Een tip van de websitebezoeker is vlakbij het Geulpark?)
- Looppaadje Martien-Wolf
- Mijnen buitenkant (Plombieres)
- Wolf zijn ouders begraafplaats (waarschijnlijk Belgie)