De mijnen

Nadat de boeren op het land niet genoeg meer verdienen om te voldoen aan de belastingen, gaan de meeste van hen werken in de mijnen. De mijnen zijn echter gevaarlijk, omdat de kanunnik (die vindt dat er te veel hout wordt gebruikt) opdracht geeft de stutten verder uit elkaar te plaatsen. Uiteindelijk leidt dit tot een (gedeeltelijke) instorting, waarbij Freekje om het leven komt. Kort daarop gaan de mijnwerkers staken om betere arbeidsomstandigheden te eisen.

Voor de mijnen hebben we eigenlijk drie locaties: ín de mijnen (1), buiten de mijnen (2) en het waterrad (3).

In de mijnen

Locatie: In de oude Steenfabriek van Daniken (nu het bezoekerscentrum van Plinthos). De kolenmijn bestond volledig uit decor, gebouwd in een oude fabriek.

Bezoeken: De steenfabriek heeft een groot parkeerterrein en de buitenkant is vrij te bekijken.

Google maps:

Grotere kaart weergeven

Achtergrond
Daniken (Limburgs: Danike of Danèke) is een buurtschap dat deels ligt in de gemeente Sittard-Geleen en deels in de gemeente Schinnen. Met ruim 50 inwoners is het het kleinste buurtschap binnen de gemeente Schinnen. De voormalige steenfabriek "Plinthos" fungeert als informatiecentrum van Landschapspark de Graven. De Steenfabriek is in 1920 gebouwd en tot 1956 werden er in de fabriek handmatig stenen gefabriceerd. De fabriek wordt niet meer gebruikt voor zijn oorspronkelijke doel, maar wordt nu gebruikt voor verschillende doeleinden. De voormalige steenfabriek doet nu dienst als activiteitencentrum, er is een centrum voor natuur- en milieu-educatie gevestigd en er is een permanente tentoonstelling ingericht over de stenenfabricage.

Buiten de mijnen

Locatie: Volgens de regisseur: De buitenkant van de mijn is opgenomen ergens in de buurt van Beek (vlak boven Maastricht). Alles wat je kunt zien zijn decorstukken dus de locatie bepalen is ontzettend moeilijk. Wie weet waar het precies is geweest? Heemkunde vereniging Beek kon niet bevestigen dat het hier inderdaad is opgenomen...
 

Het waterrad

Locatie: De Volmolen. Plaatweg 1, 6285 NK Epen

Bezoeken: De molen is vrij toegankelijk

Google Maps:


Grotere kaart weergeven

Achtergrond: De Volmolen is een middenslag watermolen in de buurtschap Plaat ten zuiden van het dorpje Epen, gemeente Gulpen-Wittem, en is gelegen op een zijtak van de Geul die zich ongeveer 220 m. bovenstrooms uit de linkeroever afsplitst. Het gebouw is een rijksmonument. Meer informatie kan je hier vinden.